Slippen kan slippe båter opp til ca 8 tonn, men det avhenger av båtens høyde, bredde, tyngdepungt, dybde og kjølens utforming.


Priser

Slipping for medlemmer inntil 2 døgn kr. 500,-

Etter 2 døgn kr. 150,- pr døgn for medlemmer 

Slipping for ikke-medlemmer inntil 2 døgn kr. 1200,-

Etter 2 døgn kr. 300,- pr døgn for ikke medlemmer

Bruk av slippen betales med VIPS 692293 eller betales i selvbetjeningskassen v/Sanitærbygget.