Slippen kan slippe båter opp til ca 8 tonn, men det avhenger av båtens høyde, bredde, tyngdepungt, dybde og kjølens utforming.

Priser

Slipping for medlemmer inntil 2 døgn kr. 450,-

Slipping for ikke-medlemmer inntil 2 døgn kr. 900,-

Pr. døgn etter 2 første døgn i sommerhalvåret kr. 150,-

Pr. døgn etter 2 første døgn i vinterhalvåret (1/9 - 15/4) kr. 75,-

Bruk av slippen betales med VIPS eller betale i selvbetjeningskassen v/Sanitærbygget.