Slippen kan slippe båter opp til ca 8 tonn, men det avhenger av båtens høyde, bredde, tyngdepungt, dybde og kjølens utforming.

Priser

Slipping for medlemmer inntil 2 døgn kr. 400,-

Slipping for ikke-medlemmer inntil 2 døgn kr. 800,-

Pr. døgn etter 2 første døgn i sommerhalvåret kr. 100,-

Pr. døgn etter 2 første døgn i vinterhalvåret (1/9 - 15/4) kr. 50,-

Bruk av slippen betales med VIPS til 692293 eller betale i selvbetjeningskassen v/Sanitærbygget.