Velkommen til Jelsa !


Jelsa er et strandsted som ligger ved Jelsafjorden i Suldal kommune i Rogaland. Stedet har om lag 300 innbyggere, og her finnes barneskole, barnehage, dagligvarebutikk, bensinstasjon, og Europas største steintak. Tidligere var det en tønnefabrikk på stedet, men den blei lagt ned vinteren 2009. Hver sommer strømmer det folk til for å feriere i sommerhus, hytter eller båt her på Jelsa.

Jelsa er det best bevarte strandstedet i Ryfylke. Her var det gjestgiveri og handel fra slutten av 1600-tallet og kirkested fra 1200-tallet. Fra 1855 kom Jelsa på rutekartet til dampskipstrafikken i Ryfylke.

Den nåværende kirka er i renessansestil og var ferdigstilt i 1647. Kirka ble laget av datidens beste håndverker. Flere endringer er gjort i senere tid. På 1950-tallet fikk en tilbake deler av den gamle innvendige utsmykkinga. Kirka er en av de få privateide kirkene i landet. Ikke langt fra sentrum av Jelsa ligger den freda prestegården og et galleri.

Skolehuset, den Riibergske skole, ble bygget i 1774 for midler fra en stiftelse opprettet av Marcille Riiberg i 1755. Marcille Riiberg var brordatter til Jelsapresten Mentz Blix. Hun bodde en stund hos farbroren sin på Jelsa. Marcille må ha vært en rik dame. I 1751 kjøpte hun både Jelsa og Sand kirke. Skolen var både en barneskole for barna på Jelsa, men i tillegg fikk også to ungdommer om gangen ha gratis opplæring ved skolen i to år, slik at de senere kunne gå ut i bygdene som dugende lærere i omgangsskolen. I over 40 år sendte Den Riibergske Skole ut lærerer i Ryfylke, men i 1820 ble skolen lagt ned av økonomiske grunner. Barneskolen fortsatte i huset til starten av 1900-tallet. Etter initiativ fra personalet ved Jelsa skole, ble skolehuset restaurert og gjort om til museum i perioden 1974-1983.