Velkommen til Jelsa !


Jelsa er et strandsted som ligger ved Jelsafjorden i Suldal kommune i Rogaland. Stedet har om lag 300 innbyggere, og her finnes barneskole, barnehage, dagligvarebutikk, bensinstasjon, og Europas største steinbrud. Tidligere var det en tønnefabrikk på Jelsa, men den blei lagt ned vinteren 2009. Hver sommer strømmer det folk til for å feriere i sommerhus, hytter eller med båt her på Jelsa.

Jelsa er det best bevarte strandstedet i Ryfylke. Her var det gjestgiveri og handel fra slutten av 1600-tallet og kirkested fra 1200-tallet. Fra 1855 kom Jelsa på rutekartet til dampskipstrafikken i Ryfylke.

Den nåværende kirka er i renessansestil og var ferdigstilt i 1647. Kirka ble laget av datidens beste håndverkere. Flere endringer er gjort i senere tid. På 1950-tallet fikk en tilbake deler av den gamle innvendige utsmykkinga. Kirka er en av de få privateide kirkene i landet.

Skolehuset, den Riibergske skole, ble bygget i 1774 for midler fra en stiftelse opprettet av Marcille Riiberg i 1755. Marcille Riiberg var brordatter til Jelsapresten Mentz Blix. Hun bodde en stund hos farbroren sin på Jelsa. Marcille må ha vært en rik dame. I 1751 kjøpte hun både Jelsa og Sand kirke. Skolen var både en barneskole for barna på Jelsa, men i tillegg fikk også to ungdommer om gangen gratis opplæring ved skolen i to år, slik at de senere kunne gå ut i bygdene som dugende lærere i omgangsskolen. I over 40 år sendte Den Riibergske Skole ut lærerer i Ryfylke, men i 1820 ble skolen lagt ned av økonomiske grunner. Barneskolen fortsatte i huset til starten av 1900-tallet. Etter initiativ fra personalet ved Jelsa skole, ble skolehuset restaurert og gjort om til museum i perioden 1974-1983.


Hotel på Jelsa med restaurant!

Jelsa Hotell ligg sentralt til midt i Jelsa sentrum. Her er det kort veg til båthavn, hurtigbåt kai og butikk. Hotellet åpnet restaurant den 3. juli i 2021. Resten av hotellet med overnatting opnar påske 2022.

Ring telefon for bestiling 916 54 042.

Velkommen!